Ogłoszenia duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 2023 r.

1. Dzisiaj:

a. Rozpoczynamy czterodniowe rekolekcje wielkopostne, których tematem jest: Święty Józef Opiekun Kościoła. Prowadzi je ks. Józef Baron, salwatorianin. Dzisiaj konferencja na każdej Mszy św., a w kolejne dni na Mszach świętych o godz. 8.15, 18.00 i 19.30. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. Zapraszamy! Do środy włącznie nie będzie adoracji, jutrzni i Mszy św. w Kaplicy Królowej Wyznawców o g. 7.30.
b. Zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych po Mszy świętej o godz. 8.00.
c. Gorzkie Żale o godz. 17.15.

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem małżeństw z Ruchu Equipes Notre Dame w poniedziałek o godz. 19.30 w Kaplicy Królowej Wyznawców.
3. Modlitwa w intencji moralnej odnowy narodu polskiego we wtorek od g.15.00 w Kaplicy.
4. Chorych i starszych w parafii nawiedzimy z sakramentalną posługą w najbliższy piątek od g. 9.00.
5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek, o godz. 8.15 z udziałem uczniów, 17.15 i 19.30.
6. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek o godz. 19.00.
7. Zbiórka ministrantów i kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o g. 10.00
8. Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania – Rok II – w sobotę o godz. 16.30.
9. W pierwszą sobotę miesiąca koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja od godz. 15.00 w Kaplicy Królowej Wyznawców. Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15 w kościele, a po zakończeniu wieczornej Mszy św. adoracja w ciszy do godz. 21.00. Zapraszamy!
10. Za tydzień Niedziela Palmowa:

a. poświęcenie palm na początku każdej Mszy świętej,
b. Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chórów Con Forza i św. Ojca. Pio o godz. 14.00.
c. Msza św. z udziałem przedszkolaków o godz. 16.00.

11. Trwa modlitwa w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych w Warszawie. Terminarz oraz ramowy program dnia modlitwy na niedziele i dni powszednie na tablicy ogłoszeń.
12. Przy wyjściu z kościoła panie z parafialnej Caritas rozprowadzają świece – Wielkanocne Dzieło Miłosierdzia Caritas. Za złożone ofiary dziękujemy!
13. Akademia Katolicka w Warszawie na kierunku edukacja muzyczna z muzyką kościelną prowadzi trzyletnie studia licencjackie, które łączą dwie specjalności: przygotowanie nauczycieli muzyki w szkole i jednocześnie muzyków kościelnych, organistów. Na tym kierunku będzie dzień otwarty 1 kwietnia w godz. 10:00-13:00, w salach przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54. W programie: lekcje otwarte, konsultacje indywidualne, spotkania ze studentami.
14. Z okazji 18. rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbędzie się koncert Pieśń o Bogu ukrytym 1 kwietnia o godzinie 19.00. Karol Wojtyła opublikował anonimowo w 1946 roku część swoich utworów poetyckich, którym nadał tytuł Pieśń o Bogu ukrytym. Był to jego debiut poetycki. Organizatorzy, na progu Wielkiego Tygodnia, pragną przypomnieć poezję Papieża w wykonaniu Marcina Stycznia i Zespołu. Wstęp wolny.
15. Zmarli: HELENA JÓZEFA SADOWSKA, lat 73, mieszkała przy ul. Nadrzecznej. Jej pogrzeb odbędzie się jutro w naszym kościele o godz. 10.00. ZENON SOLECKI, lat 81. Pogrzeb u ojców bernardynów przy ul. Czerniakowskiej 28 marca godz. 12.00 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!....

A + M + P + I

Aktualności

Oświaczenie

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.


Warszawa, 9 marca 2023 roku
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Apel

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia.

W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym.

Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł.

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.


+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Niedziele i uroczystości

  • godz. 8.00
  • godz. 9.30
  • godz. 11.00
  • godz. 13.00
  • godz. 16.00 po ogłoszeniu
  • godz. 18.00

Dni powszednie

  • godz. 7.30
  • godz. 18.00

Kalendarium