Grupa Odrodzenie

Rok założenia – 2007 r.

Założyciel i opiekun kościelny Grup w Polsce – o. Józef Markowicz CSsR

Animator Grupy Warszawskiej – Jadwiga Niewczas

Opiekun Grupy Warszawskiej – o. Tadeusz Suślik SchP

Cel założenia - modlitwa za Ojczyznę.

Środki: msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec św.

Liczba członków Grupy Warszawskiej – 43 stałych członków i uczestników spotkań prawie wszystkich zebrań.

Charakterystyka: Jest to bardziej Grupa, niż Wspólnota. Ma charakter otwarty, tzn. kto chce może się przyłączyć i uczestniczyć w modlitwie.

Formacja członków: aby rozwijać miłość do Ojczyzny, korzysta się z literatury patriotycznej dawnej i współczesnej, m.in. nauczania kard. Augusta Hlonda, S. B. Stefana Wyszyńskiego i bł. Jana Pawła II, szczególnie z jego nauk głoszonych w czasie pielgrzymek do Polski. Dla pogłębienia życia duchowego korzysta się także z literatury ascetycznej i żywotów świętych.

Czas spotkań:

1. Grupa Warszawska – każdy wtorek o godz. 15.00 Msza św. w kaplicy na miejscu objawień. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie spotkanie formacyjno-informujące.

2. Raz w miesiącu modlitwie przewodniczy o. Józef Markowicz CSsR

Dnia 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w tutejszym sanktuarium, odbyło się modlitewne spotkanie grupy „Odrodzenie”. Grupa ta dąży do duchowego odrodzenia narodu polskiego poprzez modlitwę adoracyjną i wstawienniczą oraz przez ewangeliczne odradzanie się osób. Pogłębia intelektualnie wiarę swoich członków, działa na rzecz jednostek, rodzin, społeczności lokalnej i wspólnoty narodowej. Modlitwie przewodniczył o. Józef Markowicz CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Najpierw o godz. 15.00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, potem rozważano część trzecią różańca świętego. Następnie Ojciec wygłosił konferencję i celebrował mszę świętą. Po niej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Na koniec poświęcił dewocjonalia.

Zdjęcia wykonano w różnych okresach czasu.