KIODO

KIODO (RODO) OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca KIODO (RODO) – Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. +48 22 841 58 44; mail: sanktuarium@pijarzy.pl, reprezentowana przez o. Tadeusza Suślika SchP, proboszcza, dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Warszawskiej ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, telefon (centrala): +48 22 53 17 200 jest ks. dr Piotr Wierzbicki. Kontakt do inspektora: iod@archwwa.pl

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Ciasteczka
Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.) Informujemy, że strona internetowa www.sanktuarium.pijarzy.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe służące do wymiany informacji pomiędzy przeglądarką a stroną internetową. Korzystając ze strony internetowej sanktuarium użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek. W przypadku braku zgody użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcją producenta bądź zrezygnować z przeglądania strony internetowej. Więcej informacji.